Tym razem przeprowadzimy sesję Bring Your Own Problem (BYOP). Będzie to okazja do przedyskutowania nurtujących nas zagadnień, wymiany wiedzy i znalezienia rozwiązań – bez z góry zaplanowanych rezultatów.

Tym razem przeprowadzimy sesję Bring Your Own Problem (BYOP). Będzie to okazja do przedyskutowania nurtujących nas zagadnień, wymiany wiedzy i znalezienia rozwiązań – bez z góry zaplanowanych rezultatów.

Przemyślcie tematy, które chcecie omówić. My zaproponujemy taki dotyczący społeczności Agile Poznań. Z listy zebranych zagadnień wybierzemy te, które w grupach omówimy.

BYOP to też doskonała okazja do ćwiczenia umiejętności przeprowadzenia spotkań, jakże przydatnych w pracy Scrum Mastera czy Agile Coacha. Zachęcamy chętnych do wypróbowania swoich zdolności facylitacji.

Spotkanie zostanie przeprowadzone wg formuły World Café (http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/world-cafe/).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak wyglądają BYOPy na Agile Poznań sprawdź te foto-relacje:
– http://agilepoznan.org/2017/01/20/warsztat-bring-your-own-problem-byop/
– http://agilepoznan.org/2014/12/01/world-cafe-bring-your-own-problem/