Nowoczesne zarządzanie, czyli Management 3.0

Management 3.0 zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Jest to zbiór wciąż ewoluujących praktyk, gier i pomysłów na lepsze zarządzanie z mniejszą ilością menedżerów.

Gdy chodziło o sam development, dostaliśmy w agile’owym świecie wiele ciekawych narzędzi i praktyk. A co z zarządzaniem? Przecież nie da się zwinnie budować produktów w ściśle dyrektywnym środowisku, ono też powinno się zmieniać na bardziej zwinne. Jedną z propozycji jest ruch Management 3.0, zapoczątkowany przez Jurgena Appelo, zdobywający w Polsce coraz większą popularność. Jest to zbiór wciąż ewoluujących praktyk, gier i pomysłów na lepsze zarządzanie z mniejszą ilością menedżerów. Ostatecznie wszyscy zarządzamy pracą, nawet jeśli nie mamy na wizytówce napisane „kierownik” lub „dyrektor”, prawda?

Uwaga: spotkanie odbywa się 15 minut wcześniej niż zwykle.

Formuła spotkania: 15min otwarcie, 1h spotkanie, 15min na dyskusję i networking.

Slajdy z prezentacji: Management 3.0 na Agile Poznan – Jakub Bażela

Podsumowanie

Luty rozpoczęliśmy spotkaniem z Jakubem Bażelą, który wprowadził nas w ideę Managementu 3.0. Jakub był mile zaskoczony frekwencją oraz liczbą członków naszej poznańskiej grupy.

Zaczęliśmy od omówienia dawnych modeli zarządzania: Managementu 1.0 rodem z XIX wieku oraz modelu 2.0 bliższego naszym czasom.

Spotkanie pozwoliło uświadomić nam sobie kilka pozornie oczywistych rzeczy, na przykład to, czy sami odczuwamy szczęście wykonując naszą pracę. Albo czy nasi pracownicy są szczęśliwi wypełniając swoje obowiązki. A także w jaki sposób okazujemy sobie wdzięczność w miejscach zatrudnienia i czy w ogóle to robimy

Zastawialiśmy się również, jak dalece należy kontrolować system pracy i czy czasem ta kontrola nie jest zbyt złożona, kłopotliwa i energochłonna; a w ekstremalnych przypadkach czy nie bywa nawet bardziej skomplikowana niż sam system. Spotkanie było pełne pytań zmuszających do głębszych refleksji zarówno z perspektywy pracownika jak i zatrudniającego.

Zgodnie z założeniami Managementu 3.0 Jurgena Apello, najbardziej efektywne systemy zarządzania to systemy sieciowe, których kluczowym elementem są zależności między ludźmi. Systemy, w których lider zapewnia odpowiednią opiekę zespołowi usprawniając jego działanie, a członkowie naturalnie dostosowują się do siebie.

Manager 3.0 nie boi się eksperymentowania, pilnie obserwuje efekty wdrażanych zmian i stosownie na nie reaguje. Jakub tłumaczył, dlaczego potrzebny jest nam taki model zarządzania oraz na jakich filarach się opiera. W jaki sposób nagradzać pracowników i własnych szefów co niestety nie jest jeszcze zbyt popularne w naszym kraju. Podczas spotkania odbyliśmy krótkie ćwiczenia w parach (m.in. dyskutowaliśmy czy nasze organizacje działają zgodnie z zasadami wynagradzania pracowników zawartych w Management 3.0) , a na koniec pojawiło się kilka interesujących pytań. Uczestnicy, którzy mieli trochę więcej czasu mogli uczestniczyć w otwartej dyskusji po spotkaniu z Jakubem.

Podsumował: Michał Szulżyk