Przedstawię moje subiektywne przemyślenia nt jakości wdrożeń metodyk i praktyk Lean i Agile. Jest to temat z którym ostatnio jeżdżę dość dużo a jednocześnie nadal szukam właściwej formy żeby dotrzeć do ludzi z przekazem.

Temat: Doświadczenia płynące z wdrożeń metod i praktyk Lean i Agile
Prelegent: Paweł Brodziński

Bio:
Paweł Brodziński jest doświadczonym liderem zespołów tworzących oprogramowanie. W swojej karierze zarządzał zespołami od kilku do 150 inżynierów. Obecnie prowadzi Lunar Logic, gdzie wiele z praktyk zarządzania zespołem oraz projektami dalece wykracza poza tradycyjne standardy. Swoją rolę w firmie postrzega jako lider zmian a nie menadżer.

Jest autorem pierwszego wdrożenia Kanbana w IT w Polsce, jednym z liderów światowej społeczności Lean Kanban i jedynym polakiem z tytułem Kanban Coaching Professional. W roku 2013 był nominowany do nagrody Brickell Key Award, którą wyróżniane są osoby mające kluczowy wkład w rozwój metody i społeczności.

Paweł jest popularnym prelegentem na konferencjach w kraju i za granic?. Pod adresem brodzinski.com można znaleźć jego bloga gdzie dzieli się doświadczeniami z obszaru zarządzania projektami i zespołami.

Brief:
Przedstawię moje subiektywne przemyślenia nt jakości wdrożeń metodyk i praktyk Lean i Agile. Jest to temat z którym ostatnio jeżdżę dość dużo a jednocześnie nadal szukam właściwej formy żeby dotrzeć do ludzi z przekazem.
p.s. Jestem do dyspozycji cały wieczór, o ile oczywiście zapewnicie dostęp do piwa 😉

 

https://www.infoq.com/articles/change-practices-principles-values