Widzieć niewidoczne, czyli moc refleksji

„Agile nie działa.”
„Po co nam te ciągłe spotkania w Scrumie, tylko zabierają nam czas.”
„Daj mi dokumentację i spokój na najbliższe pół roku.”
Znacie to, prawda?

Od pewnego czasu funkcjonuję w nowej dla siebie organizacji. Staramy się być zwinni, pracujemy w Scrumie. Choć znamy i stosujemy wytyczne tego frameworka, to jednak dostrzegam, że wciąż mamy duże rezerwy, jeśli chodzi o poziom doskonałości naszej implementacji.

Prelegent: Bartosz Juszczak

Temat: Widzieć niewidoczne, czyli moc refleksji

Kiedy:
poniedziałek, 07.03.2016, 17:30

Gdzie:
Centrum Wykładowe PP, Piotrowo 2, sala nr 121

Brief:
„Agile nie działa.”
„Po co nam te ciągłe spotkania w Scrumie, tylko zabierają nam czas.”
„Daj mi dokumentację i spokój na najbliższe pół roku.”
Znacie to, prawda?

Od pewnego czasu funkcjonuję w nowej dla siebie organizacji. Staramy się być zwinni, pracujemy w Scrumie. Choć znamy i stosujemy wytyczne tego frameworka, to jednak dostrzegam, że wciąż mamy duże rezerwy, jeśli chodzi o poziom doskonałości naszej implementacji.

Nie tylko my borykamy się z tym problemem. Z czego on wynika? Jednym z powodów jest to, iż zbyt wiele uwagi poświęca się samym praktykom, a tak naprawdę to stanowią one jedynie wierzchołek góry lodowej. Brakuje odpowiedniej refleksji dotyczącej podwalin, z których cały stosowany setup wynika – wartości i zasad leżących u podstawy.

Agenda:
Głównym punktem spotkania będą warsztaty mające na celu przypomnienie, a także utrwalenie wartości i zasad wynikających z Agile Manifesto. Spotkanie chcę wykorzystać aby przedstawić Wam i przy okazji przetestować pomysł na warsztat, który będę wkrótce prowadził dla współpracowników. To doświadczenie i informacja zwrotna od Was pomoże mi lepiej przeprowadzić warsztat w firmie. Liczę na Wasze pomysły i ożywiona dyskusja.

Bio:
Bartek to członek społeczności PAUG. Startupowiec z zamiłowania. Entuzjasta zwinności i podejścia empirycznego. Obecnie IT Business Analyst w eVolpe Consulting Group.
https://pl.linkedin.com/in/bartoszjuszczak

http://events.pozoga.eu/paug-widziec-niewidoczne-czyli-moc-refleksji/