DevCastZone.com – nie do końca success story

Tę prezentację adresuję przede wszystkim do Product Ownerów i startupowców. Z perspektywy sponsora będącego jednocześnie Product Ownerem opowiem o naszych perypetiach związanych z tworzeniem, wdrażaniem i rozwojem portalu DevCastZone.com. To będzie moja osobista retrospekcja. Przede wszystkim chcę opowiedzieć o błędach, które popełniliśmy, wnioskach oraz w jaki sposób wykorzystaliśmy te wnioski do dalszego rozwoju naszego biznesu.

Prelegent: Michał Bartyzel

Temat: DevCastZone.com – nie do końca success story

Kiedy:
poniedziałek, 30.05.2016, 17:30

Gdzie:
Centrum Wykładowe PP, Piotrowo 2, sala nr 123

Brief:
Tę prezentację adresuję przede wszystkim do Product Ownerów i startupowców. Z perspektywy sponsora będącego jednocześnie Product Ownerem opowiem o naszych perypetiach związanych z tworzeniem, wdrażaniem i rozwojem portalu DevCastZone.com. To będzie moja osobista retrospekcja. Przede wszystkim chcę opowiedzieć o błędach, które popełniliśmy, wnioskach oraz w jaki sposób wykorzystaliśmy te wnioski do dalszego rozwoju naszego biznesu.

Bio:
Od 12 lat pracuję kolejno jako: programista, technical leader, trener, przedsiębiorca, konsultant, agile coach i autor. Pracowałem z większością najlepszych zespołów programistycznych z Polsce przede w obszarach usprawniania współpracy z biznesem i refaktoryzacji legacy kodu. Jestem współautorem i autorem technik podnoszących efektywność pracy programistów w obszarach takich jak: refaktoryzacja, konwersacje z biznesem, zarządzanie czasem, agile coaching. Wieloma z nich dzielę się podczas licznych prezentacji, w książkach, artykułach i na blogu.