Myślenie Systemowe zyskuje coraz większą popularność w społeczności Agile, jednak nadal jest niewielu praktyków Agile, którzy znają i potrafią stosować systemową perspektywę patrzenia na organizację. W trakcie naszego spotkania zrobimy pierwszy krok by to zmienić…

Prowadzący: Wojciech Walczak
Temat: Systems Thinking: czym jest i dlaczego jest istotne dla praktyków Agile
Kiedy: poniedziałek, 04.09.2017, godz: 17.45
Gdzie: Plus Jeden, ul. Za Bramką 1 w Poznaniu, 1. piętro

Systems Thinking (Myślenie Systemowe) jest podejściem starszym niż Agile, jednak mniej znanym. Systems Thinking to nie Agile, lecz wiele koncepcji jest wspólnych, a nawet sporo zasad i praktyk Agile ma swoje źródło w Systems Thinking. Myślenie systemowe może być z powodzeniem stosowane w parze z podejściem zwinnym, stanowiąc nieocenione wsparcie zwłaszcza, gdy mamy do czynienia ze skomplikowanym kontekstem organizacyjnym.

Systems Thinking zostało już dostrzeżone i wyróżnione jako szczególnie istotne przez dwa najpopularniejsze podejścia do skalowania Agile’a, czyli SAFe oraz LeSS, gdzie zostało wpisane w „principles” – zasady, które powinny przyświecać przy podejmowaniu wszystkich decyzji przy stosowaniu tych „frameworków”. W ostatnim czasie Myślenie Systemowe zyskuje coraz większą popularność w społeczności Agile, jednak nadal jest niewielu praktyków, a nawet ekspertów Agile, którzy znają i potrafią stosować systemową perspektywę patrzenia na organizację.

W trakcie naszego spotkania zrobimy pierwszy krok by to zmienić, a Wy uzyskacie próbkę potężnego zasobu wiedzy i narzędzi, który może pomóc wam w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych problemów organizacyjnych, z którymi borykają się wasze zwinne zespoły.

Podsumowanie spotkania

Pierwszym gościem Agile Poznań po wakacjach był Wojciech Walczak, który przybył do nas z wystąpieniem pt. „Systems thinking – czym jest i dlaczego jest istotne dla praktyków Agile”. Po krótkim przedstawieniu swojej osoby, Wojtek wyjaśnił nam kiedy po raz pierwszy spotkał się z teorią systemów w swojej praktyce konsultanta, a także jak z czasem stała się ona obiektem jego dużego zainteresowania. Warto wiedzieć, że każdy system ma swój cel, a także składa się z elementów, które na siebie wzajemnie wpływają. Przykładem z życia może być zespół muzyczny, czy choćby kuchnia i jej szef. Myślenie systemowe jest wśród zasad, z których składają się skalowalne frameworki jak LeSS czy SAFe.

Elementem spotkania był również warsztat dotyczący Janusza, serwisanta pralek. Dzięki temu ćwiczeniu mieliśmy szansę uzmysłowienia sobie skali, w jakiej system może wpływać na efekt końcowy, z którego ostatecznie rozliczana jest jednostka. Dla wielu z pewnością była to ciekawa i cenna obserwacja.

W dalszej części wystąpienia dowiedzieliśmy się, że wysoce funkcjonalne systemy charakteryzują się zdolnością regeneracji, samoorganizacją oraz hierarchicznością. Nasz gość zwrócił również uwagę, na fakt by zawsze najpierw ustalać cel, następnie określać potrzebne miary, a dopiero potem dobierać właściwe metody działania. Niestety jednak często zamiast zaczynać od celu najpierw wybiera się metodę out of the box, bądź oczekując wykazania swojej użyteczności od managementu wychodzi od miar, zamiast od celu.

W dalszej części Wojtek wskazał nam zależności pomiędzy myśleniem systemowym oraz zwinnym podejściem do wytwarzania produktów. Dotyczyły one przede wszystkim perspektywy Scrum Mastera. Istotnym wnioskiem jest zwrócenie uwagi na nieustanny cykl „test & learn”. Polega on na zmierzeniu systemu, a następnie zrozumieniu go i jego uwarunkowań. W dalszej kolejności należy przejść od systemu do warstwy myślenia po to by zrozumieć jego przyczyny, aby następnie je zmienić. Następnie należy wrócić do systemu by zmienić go lub zaprojektować od zera. Każdy cykl kończy się ponownym zmierzeniem systemu.

Całość wystąpienia Wojciech Walczaka została zakończona krótką sesją pytań i odpowiedzi.

Wrześniowe spotkanie Agile Poznań przyciągnęło rzeszę sympatyków naszej społeczności. Było nas prawie 50 osób! Dodatkowo odbyło się ono w języku angielskim, co spotkało się z przychylnym odbiorem zgromadzonych. Na pewno więc będziemy powtarzać tą formułę w przyszłości, tak by umożliwić udział w wydarzeniach również koleżeństwu z zagranicy.

Slajdy z prezentacji Wojtka: Agile Poznan 2017.09.04 – Wojciech Walczak, Systems Thinking

Podsumował: Bartosz Juszczak