W poszukiwaniu przestrzeni…

W nie odległej przeszłości (rok 2012) Piotr Trojanowski (agile coach) zaczął poszukiwać przestrzeni, w której ludzie, którzy wykorzystują w swojej pracy techniki zwinne mogliby się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczeniami. Gdy Piotr zaczął swoje poszukiwania dowiedział się, że już w roku 2009/2010 istniała inicjatywa, która niestety przetrwała tylko kilka miesięcy. Piotr nie wierzył, że inicjatywa spotkań ludzi związanych z agile „nie chwyciła” w Poznaniu. Skontaktował się z Tomkiem Dąbrowskim, który był „zamieszany” w tworzenie poprzedniej inicjatywy. Zaczęły się spotkania osób zainteresowanych zwinnością, początkowo w bardzo małej grupie.

Początkowe pomysły…

Piotr przedstawił swój pomysł na wydarzenie agile’owe w Poznaniu i już jesienią odbył się pierwszy Agile Festiwal. Spotkania festiwalu odbywały się co miesiąc w poniedziałki popołudniową porą. Z czasem przyjęto formułę spotkań raz w miesiącu, w większym gronie, a na spotkaniach nie rozwiązywano już tylko bieżących problemów z organizacji, w których pracowali uczestnicy. Był to czas kiedy wiele poznańskich firm przechodziło transformacje dzięki czemu wielu znanych ludzi agile’owego świata było wówczas w Poznaniu i gościli na spotkaniach w roli prelegentów. Grupa wówczas przekształciła się w Poznań Agile User Group (PAUG).

Od PAUG do Agile Poznań

W roku 2016 Piotr zdecydował się przekazać pałeczkę w ręce młodszego pokolenia na czele z Bartkiem Juszczakiem. Grupa osób zainteresowana kontynuacją działań Piotra na rzecz spotkań społeczności postanowiła zmienić nazwę z PAUG na Agile Poznań. I tak oto jesteśmy.