Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy. Po przekazaniu podstawowej wiedzy z Analizy Transakcyjnej nt. stylów osobistych wynikających ze stanów Ja – zaproszę Was do przećwiczenia analizy stanów Ja oraz powiązania tej wiedzy z możliwością doskonalenia umiejętności komunikowania się w zespole scrumowym.

Prelekcja + ćwiczenia: Jak Cię widzą… Style osobiste a usprawnianie komunikacji w zespole srumowym, Krystyna Abraham-Walasiak

Style osobiste a Scrum, czyli wrześniowy Poznan Agile User Group