Chodzi o Przewidywalność!

Chciałbym w ramach naszego spotkania zaproponować tezę, że najbardziej podstawową potrzebą klienta – czy to wewnętrznego, czy zewnętrznego jest przewidywalność. Jest to o tyle ciekawe, że choć dla niektórych osób jest ona intuicyjnie poprawna, to we współczesnym świecie przewidywalność rzadko przedstawia się jako pożądaną cechę, a często stawiana jest ona wręcz w opozycji do kreatywności. Chciałbym zastanowić się z Wami nad prawdziwością tej tezy, rozważyć w jakich aspektach życia produktu/projektu IT przewidywalność jest bardziej a w jakich mniej istotna, a także porozmawiać o lepszych i gorszych środkach do jej osiągania.

Tytuł: Chodzi o Przewidywalność!

Prelegent: Paweł Wójciak

Brief:
Chciałbym w ramach naszego spotkania zaproponować tezę, że najbardziej podstawową potrzebą klienta – czy to wewnętrznego, czy zewnętrznego jest przewidywalność. Jest to o tyle ciekawe, że choć dla niektórych osób jest ona intuicyjnie poprawna, to we współczesnym świecie przewidywalność rzadko przedstawia się jako pożądaną cechę, a często stawiana jest ona wręcz w opozycji do kreatywności. Chciałbym zastanowić się z Wami nad prawdziwością tej tezy, rozważyć w jakich aspektach życia produktu/projektu IT przewidywalność jest bardziej a w jakich mniej istotna, a także porozmawiać o lepszych i gorszych środkach do jej osiągania.

Bio:
Paweł jest związany z IT zawodowo 10 lat, a z zamiłowania dwa razy dłużej. W szkole podstawowej opublikował swoje pierwsze opracowanie z dziedziny reverse-engineering w dziale SaveGamer czasopisma Secret Service. Pierwszych kilka lat pracy spędził jako programista i projektant oprogramowania, w miarę nabywania doświadczenia realizując coraz więcej zadań związanych z pracą z ludźmi, zarówno po stronie zespołu developerskiego jak i biznesu. Brał udział w realizacji kilku międzynarodowych projektów, ma bogate doświadczenie w pracy w rozproszonych zespołach. Od 3 lat pracuje na stanowisku Project Manager, co daje mu wiele frajdy z pracy z cyframi i procedurami, jednak wewnątrz organizacji znany jest szerzej jako Scrum Talib.
Choć pierwsze doświadczenia ze Scrum(but)em były dla niego traumatyczne, zaintrygowały go na tyle, że postanowił dowiedzieć się, jak „tak naprawdę” powinno się to robić. Aktualnie jego elevator pitch to „Agile to Transparencja, Inspekcja, Adaptacja i Dobre Wychowanie”, ale nadal się dowiaduje.

PAUG Chodzi o przewidywalnosc Pawel Wojciak